GENEZA I CEL GRUPY:

 Grupa została założona spontanicznie - można by rzec pod natchnieniem po abdykacji Benedykta XVI w lutym 2013 roku. 

Celem głównym i nadrzędnym naszej grupy jest wspieranie i walka o ludzkie dusze. Realizujemy to poprzez wspólną modlitwę, poznawanie duchowości człowieka, rozważania i kontemplację.

KIM JESTEŚMY?

Niezwykle zwykłymi ludźmi starającymi się żyć godnie w świecie, który nas ciągle okłamuje i zniewala.... 

Rodzicami, małżonkami, osobami żyjącymi samotnie, osobami rozwiedzionymi oraz duchownymi.... 
Chrześcijanami, chociaż nie wszyscy jesteśmy katolikami. 
Przedsiębiorcami, budowlańcami, prezesami, dyrektorami, księżmi, studentami, konserwatorami zabytków, inżynierami, informatykami.... 

Osobami, które wolą wybrać prawdę, nawet jeżeli wiąże się to z ciężką pracą nad własnymi niedoskonałościami od kłamstwa – chociażby najpiękniejszego, które prowadzi do coraz większej rozpaczy i śmierci duchowej człowieka....

MIEJSCE I TERMINY SPOTKAŃ:

Z uwagi na to, że władze Kościoła Powizytkowskiego przed świętami odmówiły nam dalszej możliwości spotykania się na modlitwę w ich budynku szukamy innej świątyni.

Staramy się o to, żeby miejscem naszych spotkań modlitewnych był inny lubelski Kościół, ale na chwilę obecną sprawa jest jeszcze w trakcie załatwiania.

W momencie, kiedy ten niespodziewany problem rozwiążemy poinformujemy Państwa o miejscu i terminach dalszych spotkań

Nasza grupa modlitewna to MIASTO UCIECZKI dla wszystkich duchowo osaczonych i ściganych…, jeśli potrzebujesz wsparcia zapraszamy....